15.3.07

Gorwelion Newydd


Wel helo mawr iawn i chi ers amser maith.

Yn gynta: LLONGYFARCHIADE enfawr i Leri a Mark ar enedigaeth Gruffudd. Wi ddim wedi cael cyfle i ddala lan gyda nhw eto i ffeindio mas os gafodd Carys lucky escape o enedigaeth hir ofnadwy unwaith eto i Leri ai pheidio! Newyddion gwych iawn. Edrych mlaen nawr at gal cwrdd ag e am y tro cynta. Jyst gobeithio na fydd e mor flewog a'i dad...

A nesa: Erbyn i chi ddod nol o'ch trafels bydd Ifan a fi yn byw yng Nghaerdydd! Onest. Ma Ifan wedi cael job! Gyda Bwrdd yr Iaith! Tu fas i Geredigion! Bydd e'n od iawn bod dafliad carreg o Tesco, M&S, Topshop ac yn bell bant o'r Orendy a Roslyn ac Aber... A chwilio am waith yw'r dasg arall nawr!!! Aaaaa. Brans - BMT Travels it is. Crazy.

Bydd lot wedi newid erbyn i chi ddod nol...

Marix


on - ni'n tafod trip i NY yn yr Hydref Brans. Wi wedi gweld flights am £300 (inc VAT). Be ti'n meddwl? Heels only.