15.3.07

Gorwelion Newydd


Wel helo mawr iawn i chi ers amser maith.

Yn gynta: LLONGYFARCHIADE enfawr i Leri a Mark ar enedigaeth Gruffudd. Wi ddim wedi cael cyfle i ddala lan gyda nhw eto i ffeindio mas os gafodd Carys lucky escape o enedigaeth hir ofnadwy unwaith eto i Leri ai pheidio! Newyddion gwych iawn. Edrych mlaen nawr at gal cwrdd ag e am y tro cynta. Jyst gobeithio na fydd e mor flewog a'i dad...

A nesa: Erbyn i chi ddod nol o'ch trafels bydd Ifan a fi yn byw yng Nghaerdydd! Onest. Ma Ifan wedi cael job! Gyda Bwrdd yr Iaith! Tu fas i Geredigion! Bydd e'n od iawn bod dafliad carreg o Tesco, M&S, Topshop ac yn bell bant o'r Orendy a Roslyn ac Aber... A chwilio am waith yw'r dasg arall nawr!!! Aaaaa. Brans - BMT Travels it is. Crazy.

Bydd lot wedi newid erbyn i chi ddod nol...

Marix


on - ni'n tafod trip i NY yn yr Hydref Brans. Wi wedi gweld flights am £300 (inc VAT). Be ti'n meddwl? Heels only.

4 Comments:

Blogger Eurig a Branwen ...

Wel wel wel! Na beth yw newyddion da o lawenydd mawr!
Ffili credu bod Ifan yn mynd i adel Ceredigion?!!! What the?!!!
Bydd e'n gret cal chi o gwmpas.

Sori di bod yn shit yn cadw mewn cysylltiad ers wthnose. Di bod yn entertaino Carys ers pythefnos a'r ddau o ni yn gweithio yn galed yn safio arian.

Ges i ddiwrnod amazing dydd gwener diwetha - ges i fynd i regatta hwylio gyda gwaith. Bwyd a diod am ddim drwr dydd a beach party yn dilyn ras hwylio fyd. O'n ni ar yacht enfawr yn raso yn ganol yr harbwr. Ffili credu fy lwc! Let's say o'n i yn very very pissed!

Di ffeindio lle amazing i yfed ar ol gwaith yn ganol sydney....Bar the Establishment. Lle rili cool sy'n rhoi free chamgapne i'r ladies bob nos Iau!!

So pryd chi'n symud? Ti di gweud wrth gwaith? Pa waith tin chwilio am? Le chin mynd i fyw? Tell me all!

O ran NY - well up for that. Beth ma Heledd wedi gweud? Pa ddyddiadau chin edrych arno - na'r unig ofid sy da fi achos dibynnu ar gwaith etc.....

Dal heb drefnu dyddiadau pryd ni'n dod nol etc. Aros i weld gyda gwaith Eurig ar hyn o bryd. Ma fe'n rili mwynhau so ni'n trio ymestyn e am chydig wthnose.

Unrhyw news arall? Di cal text da Llio yn son bod Glyn Wise yn galw draw da Luned ne rhywbeth!!!!
Llio - beth ddigwyddodd?

Bransx

03:12  
Blogger GWAWR ...

haia bawb!
swno fel bo pawb di bod fflat out yn ddiweddar. ma gwaith yn Cwm di bod yn stressful uffernol ond daw eto haul ar fryn - dwi'n blydi gobeithio!

Penblwydd hapus i Rhians heddi!!


Ody 0 ma mazza a Ifs yn dod i gaerdydd! wehey!

o ran mynd i NY - dwi up for it. ydi e'n well i ni gael syniad o ddyddiade ac ati?

S'da fi ddim lot o niws ar y funud fel arall - Gerallt a Ann yn disgwyl el bambino unryw funud(a dwi'n excited iawn iawn erbyn hyn!)
@
di bod bant yn Belfast pythefnsp nl fyd - lle gret am flying visit a noson mas ardderchog!

ta beth - mynd nol at y gwaith - falch bo Eurig a Brans yn cal amser da - na'i ddim crybwyll bo fi'n ddiawledig o jelys!

cairad masif i bawb

xxxxxxxxxxxxxxxx

12:01  
Blogger Eurig a Branwen ...

Penblwydd Hapus Rhians!!

Bransx

23:47  
Blogger Llio Wyn ...

Helo genod! Llio Wyn yma yn dweud helo. Fues i ar hen Catrin Llwyd y penwythnos diwetha lawr yn Sandersfoot - lle angygoel - ewch am dro i flickr - llynielliowyn ichi gael gweld! xx

15:34  

Post a Comment

<< Home