3.6.10

How Have You Been Lately?

www.ssuawd.com was founded for the  purpose of offering a low cost alternative to high designer sunglasses prices.

We even back up our claims with our 100% Satisfaction Guarantee.

With many styles,you can count on www.ssuawd.com to provide you with continued variety and assortment of the most popular sunglasses on the market.

We have many styles for the glasses like:2132, 2140, 3025, 3186, 3267, 5132, 5159, 2147, 2151,Women 3034, Women 3070, Women 2830, Women 3044 Women, 2970, Women 2847 and so on.

We put a lot of focus on making sure the sunglasses get delivered to our customers as quickly as possible.

In order to do that,we warehouse everything that we sell, and unlike most other online retailers, we don't make an item available for sale unless it is present in our warehouse.

Please believe that:you will love the glasses in http://www.ssuawd.com/Get a new e-mail account with Hotmail - Free. Sign-up now.

Hey,

Hey,
How are you these days ?  I bought one apple iphone 3gs black from this website   www.mrcmall.com   to my surprise ,It's original,   but much cheaper .You can check it , Hope you everything  very well .
regards

Get a free e-mail account with Hotmail. Sign-up now.

7.2.10

Dear friends:

Dear friends:
I am willing to give you a big surprise:   http://stotobay.com 
  I bought an Apple laptop a week ago from this site. Now, I have been received. This product quality is very good. They also sell mobile phones, television sets, motorcycles and so on. By the way, they are mainly new and existing product sales, they have a lot of good ideas. Now, many companies are promoting their products.  stotobay site is also very competitive price. If   you need these products, you can look at.
Hope you can enjoy yourself in shopping from that company !
Greetings!

We want to hear all your funny, exciting and crazy Hotmail stories. Tell us now

15.3.07

Gorwelion Newydd


Wel helo mawr iawn i chi ers amser maith.

Yn gynta: LLONGYFARCHIADE enfawr i Leri a Mark ar enedigaeth Gruffudd. Wi ddim wedi cael cyfle i ddala lan gyda nhw eto i ffeindio mas os gafodd Carys lucky escape o enedigaeth hir ofnadwy unwaith eto i Leri ai pheidio! Newyddion gwych iawn. Edrych mlaen nawr at gal cwrdd ag e am y tro cynta. Jyst gobeithio na fydd e mor flewog a'i dad...

A nesa: Erbyn i chi ddod nol o'ch trafels bydd Ifan a fi yn byw yng Nghaerdydd! Onest. Ma Ifan wedi cael job! Gyda Bwrdd yr Iaith! Tu fas i Geredigion! Bydd e'n od iawn bod dafliad carreg o Tesco, M&S, Topshop ac yn bell bant o'r Orendy a Roslyn ac Aber... A chwilio am waith yw'r dasg arall nawr!!! Aaaaa. Brans - BMT Travels it is. Crazy.

Bydd lot wedi newid erbyn i chi ddod nol...

Marix


on - ni'n tafod trip i NY yn yr Hydref Brans. Wi wedi gweld flights am £300 (inc VAT). Be ti'n meddwl? Heels only.

12.2.07

Girly night bach tawel mewn...

Pnawn dydd Sadwrn, er gwaetha'r eira mawr diwedd yr wthnos, ddath Gwawr lan i Aber ac yna es i 'mlan gyda hi i Gaernarfon am NOSON MEWN! Siriys - odd Gwawr ishe cwrdd a Cadi ac mi wedes i fydden i'n mynd gyda hi yn gwmni. Don ni ddim rili yn ffansio noson fawr mas, er gwaetha atyniadau amlwg y Black Boy ddo, felly cal noson grown-up a sidet oedd y cynllun!

Dechreuodd pethe'n dda: nath Llio, Leri a Cadi ddod draw i dy Rhiannon yn fuan ar ol i ni gyrraedd - mae Cadi MOR ciwt a Leri yn edrych yn amazing! Ar ol sbel o chware gyda'r babi a lot o wws-ac-aas nath Rhians agor potel o Cava...ac yna un arall. Yum yum.

Nethon ni iste rownd yn sgwrsio a dala lan a gossipo a Rhians yn coginio swper LYSH i ni:
tuna steaks gyda basil dressing a salad tomato a basil gyda croutons lyfi a thatw-pob. Yr uchafbwynt i fi oedd y sticky-toffee-pudding gyda saws taffi melys rili rili blasus.

Roedd y gwin a'r Cava yn amlwg yn llifo trw'r pryd ac erbyn tua 11 ron ni gyd yn dechre'i dal hi tamed bach. Ath Martha i'r gwely yn itha hwyr (very, very wise move) ond nath Llio, Rhians a fi aros lan tan yr orie man yn siarad ac yn mwydro ac yn dawnsio i Grace Kelly Mika (yw hwn da chi eto Brans? Classic!) a I Don't Feel Like Dancing fel ffylied gwallgo. Diolch byth bod neb yn gallu gweld mewn i'r ty. Druan a Gwaz ddo achos odd hi'n trial cysgu reit oddi tano ni.

Ta beth, odd hi'n lylfi gweld pawb, yn enwedig Cadi Coese, ac yn lysh dala lan yn iawn.

Nethon ni drafod dod mas i Canada ond wi'n clywed eich bod chi falle adre nawr erbyn Gorffennaf - os felly beth am New York 'in the fall'?!!?! Ma'r cynllun yn cael ei hatcho and we'll keep u posted.

Edrych mlan i gal ti gyda ni ar gyfer ein crazy cava-thon nesa. Misso ti Brans!

Marix

20.1.07

Priodas, Priodas

Mae Angharad Closs a Rhodri yn priodi hefyd - haf yma gobeithio! Hwre hwre!

Marix
Priodas...

Newyddion da arall: Heledd Tom a Dafydd wedi dyweddio dros y Nadolig!

Llongyfarchiade masif iddyn nhw.

Mari

17.1.07

Reach for the... Gutter

Ma Celebrity Big Brother mlaen ym Mhrydain ar hyn o bryd... Wi fel arfer yn osgoi'r holl beth (hm onest) ond ar ol y noson gynta a gweld Face o'r A-Team yn cyrraedd yn ei fan ddu, on i'n hooked.
Wel y noson o'r blaen ron i'n teimlo'r gwylio lot yn fwy anghyfforddus na'r arfer... Yn syml, ma Jade Goody, WAG a'r un on i wastad yn eitha lico o S-Club 7 wedi bod yn bitcho shwd gyment nes aparentli croesi'r ffin mewn i hiliaeth am seren o Bollywood sydd yn y ty gyda nhw ac sy'n digwydd bod itha lot yn fwy pert, talentog, enwog, cyfoethog, classy a, wel, tamed bach yn fwy snobi, posh a condecending ish na nhw.

Ma'r 'hiliaeth' honedig dros y newyddion i gyd erbyn hyn: ma effegies o gynhyrchwyr BB yn cael eu llosgi yn India ac Ofcom wedi cael dros 20,000 o gwynion. Y mwya ers Jerry Springer the Opera.

Ma'r holl beth wedi rili ypseto fi am rhyw reswm - nid bo fi'n ffan mawr o Shilpa (er bo fi yn edmygu'r ffaith bo hi mor articulate ac yn cadw'i urddas trw'r holl beth) jyst bo fi yn rili rili casau y Chavtasticness mae Jade yn ei gynrychioli. Ma hi a'r merched erill yn atgoffa fi o blant ysgol rili bitchy ac insecure. A, wel, twp. Nath y WAG hyd yn oed ofyn i Jade os oedd Jack (ei beau) yn gallu DARLLEN. SHOPPING LIST.

Ond na fe, diolch byth ma'r backlash wedi bod mor ddramatig ac ma lot o arbenigwyr wedi bod yn darogan mai hwn fydd diwedd y diwylliant celeb 'post heat' (oh yes!!!) a diwedd gyrfa Jade et al hefyd. Hwre. Nid hwre am ddiwedd Heat ddo. Let it live on to tell the tale.

Eniweis.

Vote Jade OUT.

7.1.07

PENBLWYDD HAPUS LLIO!

Penblwydd Hapus i ti,
Penblwydd Hapus i ti,
Penblwydd Hapus i LLIO,
Penblwydd Hapus i ti!!!!

Hip-ip, HWRE! Hip-ip, HWRE!

Gobeithio i ti gael noson ffantastig ar nos Galan - a penblwydd lyfli y diwrnod wedyn.

A doedd hi ddim yn ddydd Mercher. Bonus!

Marix
Penwythnos Cynta 2007 - ble thy **** aeth y Nadolig?

Mae'n rhyfedd meddwl fod y paragraff dwetha ar y blog yn dyddio o cyn y Nadolig... Ma lot ond dim byd lot (na mas o'r cyffredin rili) wedi digwydd yn y cyfamser.
Gethon ni Nadolig lyfli - ond tebyg i bob Nadolig arall (sef y rheswm odd e mor neis siwr o fod) - yng Nghasllwchwr. Lot gormod o sdwffin a gwin a diogi. Neis iawn.
Lan a ni i Gilfach Gwyddil, ty Dafydd Gwyn, tad Ifan, wedyn ar gyfer y flwyddyn newydd. Rhwng y snorto wisgi; yr yfed 'siampen' Mileniwm rhad Gwern; cig eidion nath ennill roset yn y Royal Welsh; coelcerth yn y glaw a'r whare Poker am 4 y bore roedd hi'n dipyn o noson. Odd y bola'n troi erbyn toriad gwawr, so arhoses i'n y gwely tan tua canol dydd. Dechrau gret ac adeiladol i'r flwyddyn newydd. Way to go.
Wi wedi penderfynu peidio neud addunedau'n arbennig ar gyfer 2007 ond trio meddwl am 10 peth i'w wneud cyn bo fi'n 30 yn lle (a 5 peth i Ifan cyn iddo fe droi'n 35 - ho ho!). Hyd yn hyn ma nhw'n cynnwys:

  1. Dechre busnes
  2. Mynd ar drip i Chile
  3. Sgwennu nofel (ahem)

Yna, wi'n styc. O wel.

Un peth sydd ar y gweill ar gyfer 2007 ddo, yw taith fach mas i weld Brans yn Canada. Wi wrthi'n ymchwilio prisie nawr and I'll keep you posted.
Brans a Mans - keep up the good work lawr yn Sydney! Neis gweld fod y gwin a'r amsere da yn llifo. Brans, i bwy ti'n gweithio? Ma'r olygfa o'r swyddfa dipyn gwell na'r olygfa o gaeau a carafans mawr Salop a concrit blocs s'da fi yn Mach! O ddifri, on i'n methu credu'r mor bert odd y llun a dynnwyd o'r fflat dros yr Harbwr. Styning. Mwynhewch pob eiliad.
Marix